VoucherFlash SaleLazMallLazGlobal
โค้ด฿ 70

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿799 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  ลดค่าส่ง เมื่อซื้อ3ชิ้น  
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿ 70

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿799 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Pay Day 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿ 1000

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿9,999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Oppo 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Lego 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
10% ส่วนลด

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  La Roche Posay , Vichy  
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿40

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿599 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Milo 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
10% ส่วนลด

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1,200 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  27 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Huggies 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿200

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿2,000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  27 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Merries 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
7% ส่วนลด

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1,111 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  ฉลองวันเกิดปีที่ 11 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
15%ลดทั้งร้าน

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  LazMom Club 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ซื้อ 3 ชิ้น ลดสูงสุด ฿30.00 ฿ 30

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ไม่มีขั้นต่ำ 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  23 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  มุมแกดเจ็ต 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿200

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1900 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  KCG Online 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿250

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿2.399 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  MamyPoko 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿120

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿800 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  IMAGIC Beauty 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 5% สูงสุด 100.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Beta 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿20

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿199 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Laz Living 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿1000

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿6599 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  True-shopping 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 5% สูงสุด 100.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿300 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Kohler Official 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿400

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿2000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  BIODERMA 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 15% สูงสุด 1500.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿2000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  อินนิสฟรี 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿15

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿150 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  0 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Pedigree & Whiskas 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿200

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.299 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Revlon Official Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 5% สูงสุด 30.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿300 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  EUROFOOD 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 15% สูงสุด 200.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿790 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Unilever Home 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿400

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Garnier Thailand 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  31 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  PLATINUM X 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿30

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿299 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  26 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  LazMom Club 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿800 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  IMAGIC Beauty 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿1000

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿3.999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  01 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Stanley Black & Decker 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿150

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  01 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Pomelo 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿400

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿4.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Huxley 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿999

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿5.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  0 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Nivea 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 12% สูงสุด 300.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿4000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  0 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Samsung 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 10% สูงสุด 300.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  0 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  LG 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿300

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿2.500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  G2000 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 10% สูงสุด 199.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  28 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Ponds Official Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿2.500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  punnita 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 10%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿359 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Boots Thailand 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿80

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  10 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Selens Official Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿300

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿5.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Joyoung OfficialStore 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿50

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Mc Jeans 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
รับของแถม เมื่อซื้อครบทุก ฿999.00 บาท

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  24 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Olay 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 10% สูงสุด 120.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿799 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  08 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Audio Advance 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 12% สูงสุด 200.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.200 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Bewell Official 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 5% สูงสุด 100.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿2.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  เอนฟา 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดค่าจัดส่ง เมื่อซื้อ 3 ชิ้น ฿ 30

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  เมื่อซื้อ 3 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  3 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  LazMall ข้อตกลงรายวัน 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 8% สูงสุด 100.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Super Lock 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿200

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  AutoBot Flagship Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
15%ส่วนลด

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  28 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Loreal ACD 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿8.888

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿50.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  PUMPNOM 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿500

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿9.990 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  TCL Official Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿250

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.499 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  L’Oreal Paris  
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 10% สูงสุด 150.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  3M 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿4.999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  B&G 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ส่วนลด ฿1,000

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  JBL 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลด 100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:   เมื่อซื้อขั้ั้นต่ำ 1.000 
 •   วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ:   30 มกราคม 
 •   หมวดหมู่ที่ใช้:   GSB Credit 
▶️ คลิกที่นี่เพื่อแสดง คูปอง ลดเพิ่ม
คัดลอก คูปอง ลดเพิ่ม ด้านล่าง ?
GSBLAZAUG20 
เปิดใช้งานรหัสส่วนลด ▶️ ที่นี่
ลด 100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:   เมื่อซื้อขั้นต่ำ 1.000 
 •   วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ:   30 มกราคม 
 •   หมวดหมู่ที่ใช้:   Mastercard 
▶️ คลิกที่นี่เพื่อแสดง คูปอง ลดเพิ่ม
คัดลอก คูปอง ลดเพิ่ม ด้านล่าง ?
MCLAZWE820
เปิดใช้งานรหัสส่วนลด ▶️ ที่นี่
ลด 150

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:   เมื่อซื้อขั้นต่ำ 1.500 
 •   วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ:   30 มกราคม 
 •   หมวดหมู่ที่ใช้:   KBANK Debit 
▶️ คลิกที่นี่เพื่อแสดง คูปอง ลดเพิ่ม
คัดลอก คูปอง ลดเพิ่ม ด้านล่าง ?
KDEBITLZ0820
เปิดใช้งานรหัสส่วนลด ▶️ ที่นี่
ลด 100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:   เมื่ื่อซื้อขั้นต่ำ 699 
 •   วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ:   30 มกราคม 
 •   หมวดหมู่ที่ใช้:   KTC Mastercard 
▶️ คลิกที่นี่เพื่อแสดง คูปอง ลดเพิ่ม
คัดลอก คูปอง ลดเพิ่ม ด้านล่าง ?
KTCLAZMCFS720
เปิดใช้งานรหัสส่วนลด ▶️ ที่นี่
ลด 8% สูงสุด 500.

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:   เมื่อซื้อขั้นต่ำ 3.000 
 •   วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ:   30 มกราคม 
 •   หมวดหมู่ที่ใช้:   KTC Mastercard 
▶️ คลิกที่นี่เพื่อแสดง คูปอง ลดเพิ่ม
คัดลอก คูปอง ลดเพิ่ม ด้านล่าง ?
KTCLAZMCMT820
เปิดใช้งานรหัสส่วนลด ▶️ ที่นี่
ลด 400

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:   เมื่อซื้อขั้นต่ำ 2.000 
 •   วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ:   30 มกราคม 
 •   หมวดหมู่ที่ใช้:   KTC Mastercard 
▶️ คลิกที่นี่เพื่อแสดง คูปอง ลดเพิ่ม
คัดลอก คูปอง ลดเพิ่ม ด้านล่าง ?
KTCLAZMC82020
เปิดใช้งานรหัสส่วนลด ▶️ ที่นี่
ลด 80

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:   เมื่อซื้อขั้นต่ำ 800 
 •   วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ:   30 มกราคม 
 •   หมวดหมู่ที่ใช้:   SCB Planet 
▶️ คลิกที่นี่เพื่อแสดง คูปอง ลดเพิ่ม
คัดลอก คูปอง ลดเพิ่ม ด้านล่าง ?
PLANETSCBLZ0820
เปิดใช้งานรหัสส่วนลด ▶️ ที่นี่
ลด 200

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:   เมื่อซื้อขั้นต่ำ 800 
 •   วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ:   30 มกราคม 
 •   หมวดหมู่ที่ใช้:   Krungsri Debit 
▶️ คลิกที่นี่เพื่อแสดง คูปอง ลดเพิ่ม
คัดลอก คูปอง ลดเพิ่ม ด้านล่าง ?
BAYLZ0820
เปิดใช้งานรหัสส่วนลด ▶️ ที่นี่
ลด 100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:   เมื่อซื้ื้อขั้นต่ำ 1.000 
 •   วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ:   30 มกราคม 
 •   หมวดหมู่ที่ใช้:   TMB/Thanachart 
▶️ คลิกที่นี่เพื่อแสดง คูปอง ลดเพิ่ม
คัดลอก คูปอง ลดเพิ่ม ด้านล่าง ?
TMBTBLZ820
เปิดใช้งานรหัสส่วนลด ▶️ ที่นี่
โค้ด฿300

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿3000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  16 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Biotherm Flagship Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1299 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  QCY Flagship Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.200 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  26 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Wrangler 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿7500

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿30.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  8 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Philips 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿580

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿4.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Huxley 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด 25%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  ไม่มีเวลา จำกัด 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Lazmom 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด 20%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  บ้านและชีวิต 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด 20%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿3.400 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Under Armour 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿80

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿799 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  12 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  สุขสันต์วันแม่ 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿80

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿799 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 กรกฎาคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Laz Beauty 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿50

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿599 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 กรกฎาคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Durex 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿220

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  3 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  เบบี้เลิฟ 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
12% off รับส่วนลดสูงสุด ฿300

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  3 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  MamyPoko 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด 80%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿8.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Vogue 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿200

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 กรกฎาคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  ความงาม 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿120

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.299 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  3 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Mega Baby Fair 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
10% off รับส่วนลดสูงสุด ฿1000

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿8.699 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  3 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Index Living Mall Official Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด 10%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  0 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  ไม่มีเวลา จำกัด 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Electronics Official Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด 5%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿299 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  21 กรกฎาคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  รถยนต์ 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿400

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  3 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  L’Oreal Paris 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿1000

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿19.999 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  3 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  ร้านค้าอย่างเป็นทางการของ TCL 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ซื้อ2ลด2%; ซื้อ3ลด5%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ซื้อ2 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Teclast Official Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿500

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿10.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Midea Thailand 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿500

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿10.000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  9 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Big C 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
10% off รับส่วนลดสูงสุด ฿800

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.200 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  7 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Clarte Thailand 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿80

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿799 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  10 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Pedigree & Whiskas 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด 10%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿599 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  ไม่มีเวลา จำกัด 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  ผลไม้ไทย 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿30

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  ราคาที่ดีที่สุดทุกวัน 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  ใช้ผลิตภัณฑ์ในหน้าโปรโมชั่น 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด 60%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  0 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  ไม่มีเวลา จำกัด 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Lazmart 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
10% off รับส่วนลดสูงสุด ฿500

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1.200 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  14 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Vichy ร้านเรือธง 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
5% off รับส่วนลดสูงสุด ฿50

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿699 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  30 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  3M 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ซื้อ2ลด5%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ซื้อ2 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  2021.01.06 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Bosch Official Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด ฿45

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿439 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  1 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Schwarzkopf Official Store 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
ลดสูงสุด 50%

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  0 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  ไม่มีเวลา จำกัด 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Lazmall 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ด฿100

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿500 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  ไม่มีเวลา จำกัด 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  CitiLazada 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด
โค้ดลด ฿150

 •  ข้อกำหนด ขั้น ต่ำ การ ซื้อ:  ฿1000 
 •  วัน ที่ คูปอง จะ หมด อายุ  8 มกราคม 
 •  หมวดหมู่ที่ใช้  Xiaomi 
 คลิกที่นี่เพื่อรับ คูปอง ลดเพิ่ม   รับ โค้ด

ที่รอ!!

คุณต้องการสมัครสมาชิกโปรโมชั่นและรหัสส่วนลดของ Lazada หรือไม่

เราจะส่งโปรโมชั่นที่ดีที่สุดและรหัสส่วนลดที่ใหญ่ที่สุดผ่านทางข้อความ Facebook คุณเพียงแค่ต้องเป็น facebook ออนไลน์และอย่ากลัวที่จะพลาดโอกาสในการซื้อที่ดีในราคาที่ถูกสุด ๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถชอบ Fanpage >>  ที่นี่  << เพื่ออัปเดตข่าวสารโปรโมชั่นเพิ่มเติม

คูปอง ฿30
คูปอง ฿30
Doesn't expire


บัตรกำนัลหมดอายุแล้ว

รับโค้ดลด 100 บาท

ครั้งแรกบนลาซาด้า ที่ดีที่สุด ส่วนลด Lazada รับคูปองลด 100 บาท

พร้อมคูปองส่วนลด 10%

รวมสินค้าอิเล็คทรอนิกส์จาก Lazada ลดสูงสุดกว่า 80% ! ช้อปด่วน หมดแล้วหมดเลย

รับส่วนลดเพิ่ม 12%

ผู้ถือบัตร JCB โปรโมชั่น Lazada ลดพิเศษเพิ่ม 12%

โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 30%

ส่วนลด Lazada ฉลองเปิดร้านใหมของแถมสูงสุด 4 ชิ้น โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 30%

โค้ดลดเพิ่ม 15%

เงินเดือนออก!! ส่วนลด Lazada สูงสุด 80% บัตรมาสเตอร์การ์ด โค้ดลดเพิ่มอีก 15%

โค้ดลดสูงสุด 40%

ใหม่! ส่วนลด Lazada อัลตร้าเมน คูปองลดสูงสุด 40%

31 ตุลาคม 2561

ไอเทมรับฤดูหนาว สุดคุ้ม!! ส่วนลด Lazada เริ่มต้นเพียง 299.- โค้ดลดเพิ่ม 8%

ใส่โค้ดลดสูงสุด 12%

Lazada โปรโมชั่น ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ซื้ออะไรก็ได้ ลดสูงสุด 12%

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 15%

Lazada โปรโมชั่น ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ช้อปออนไลน์ ส่วนลดสูงสุด 15%

ใช้โค้ดลดเพิ่ม 10%

Lazada โปรโมชั่น ผู้ถือบัตรเดบิดไทยพาณิชย์ ช้อปออนไลน์ทุกรายการ ลดสูงสุด 10%

รับส่วนลดสูงสุด 50%

Lazada โปรโมชั่น ผู้ถือบัตรเดบิตธนชาต ช้อปทุกรายการ ลดสูงสุด 50%

ลดสูงสุด 35 %

เซต Vatanika ดีไซน์ ส่วนลด Lazada ลดสูงสุด 35%

ลดสูงสุด 70%

บิวตี้ไอเทม!! ไขความลับดารา ส่วนลด Lazada ลดสูงสุด 70%

ลุ้นเที่ยวฮอกไกโด

Lazada ส่วนลด แค่ซื้อเครื่องปั่น มีลุ้นไปชมหิมะที่ฮอกไกโด!!

รับทันทีสูงสุด 15%

เติมเงินทุกพฤหัส! ส่วนลด Lazada รับเงินคืนสูงสุด 15%

ลดทั้งร้าน 10%

ส่วนลด Lazada สินค้ามาใหม่!! Adidas ลดยกแผง 10%

ลดสูงสุด 20%

ส่วนลด Lazada ลดสูงสุด 20% ผลิตภัณฑ์โปรด Downy

ลดสูงสุด 81%

F⚡️ash Sale ส่วนลด Lazada ทุกวัน!! ลดสูงสุด 81%

เริ่มต้น 139.- เท่านั้น!!

ดีลเด็ดต้นเดือน ส่วนลด Lazada เริ่มต้นเพียง 139.- เท่านั้น ของมีจำกัด!!

ลดสูงสุด 70%

เมกะเซลล์!! ส่วนลด Lazada ช้อปของแท้ 100% ลดสูงสุด 70%

ลดสูงสุด 60%

ส่วนลด Lazada ผลิตภัณฑ์ดูแลผมแบรนด์โปรดของคุณ ลดสูงสุด 60%

ลดสูงสุด 80%

อุปกรณ์เสริมลดสูงสุดส่งท้ายปี ที่ Lazada ส่วนลดกว่า 80% !!!

ลดเพิ่ม 15% Min Basket 99 – Max discount 150

รหัสคูปองและข้อเสนอสุดสัปดาห์ App เท่านั้น

ลดเพิ่ม 10%ช้อปครบ 250.- ลดสูงสุด 1500.-

ส่วนลดรายการทั้งหมดที่สามารถใช้ได้กับ App เท่านั้น

ลดเพิ่ม 12%ช้อปครบ 250.- ลดสูงสุด 499.-

แม่และลูกน้อย

ลดเพิ่ม 10%ช้อปครบ 250.- ลดสูงสุด 1500.-

ส่วนลดรายการทั้งหมดที่สามารถใช้ได้กับ App เท่านั้น

ลดเพิ่ม 12%ช้อปครบ 250.- ลดสูงสุด 499.-

ดูแลแม่และลูกน้อย Johnson & Johnson

ลดเพิ่ม 12%ช้อปครบ 250.- ลดสูงสุด 499.-

การดูแลบ้าน RB Home

ลดเพิ่ม 12%ช้อปครบ 5000.- ลดสูงสุด 5000.-

Samsung Payday

ลดเพิ่ม 10%ช้อปครบ 200.- ลดสูงสุด 800.-

สุขภาพความงามและแฟชั่น Saha Group

ลดเพิ่ม 10%ช้อปครบ 1000.- ลดสูงสุด 2000.-

สินค้าขายดี Tesco Main Shop

ลดเพิ่ม 10%ช้อปครบ 499.- ลดสูงสุด 300.-

เครื่องสำอาง Loreal Maybelline Garnier

คืออะไรส่วนลด lazada ?

ตามคำนิยามในวิกิพีเดียมันจะมีรูปแบบของตัวอักษรหรือตัวเลขที่รวมกันเป็นชุดอักขระ วัตถุประสงค์ของมันคือเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใน lazada เพียงแค่ใส่รหัสนี้ลงในกล่องเพื่อป้อนรหัสและทันทีที่คุณจะซื้อสินค้าในราคาลด

โดยปกติแล้วคุณสามารถเรียกมันว่าส่วนลดลาซาด้าหรือคำพ้องความหมายที่ลูกค้ารายอื่นเรียกว่า:

 • โค้ดส่วนลด lazada ครั้งแรก
 • โค้ดส่วนลด lazada 100 บาท
 • ส่วนลด lazada บัตรเครดิต2019
 • ส่วนลดพิเศษ lazada 2019
 • โค้ดส่วนลด lazada ลูกค้าใหม่2019
 • โค้ดส่วนลด lazada ส่งฟรี
 • ส่วนลด lazada pantip

แม้ว่าจะมีหลายวิธีในการเรียกข้างต้นผลของมันจะเหมือนกัน อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ Lazada ก็ใช้อีกตัวหนึ่งเช่นกันด้วยฟังก์ชั่นเดียวกัน มันเป็นรหัสส่วนลดในลาซาด้า

ลูกค้าจำนวนมากพิมพ์ผิดและสับสน

 • แคตคุณตาล็อกแลกคะแนนคะแนนscb 2019
 • วิธีแลกคะแนนบัตรเครดิตกสิกร
 • บัตรเครดิตกสิกรแต้มแลกของรางวัล
 • แคตคุณตาล็อกแลกสินค้าscb 2019
 • วิธีแลกคะแนนscb 2019
 • แค็ตตาล็อก scb รางวัล 2019
 • แลกของรางวัลscb
 • แต้มบัตรเครดิตกสิกร

และส่วนลด lazada ในแอพคือรหัสที่ใช้ในแอพโทรศัพท์ ฟังก์ชั่นเดียวกันเสมอ

ในเดือนธันวาคม 2018 Lazada จัดประชุมการขาย และนักเทคนิคชาวจีนจากอาลีบาบาได้นำเสนอคุณสมบัติใหม่เกี่ยวกับโค้ดส่วนลดในลาซาด้าเช่นเดียวกับวิธีช่วยผู้ขายในการเพิ่มยอดขาย

รูปภาพของรหัสส่วนลดในลาซาด้าของ lazada

รูปภาพของรหัสส่วนลดในลาซาด้าของ lazada

คุณรู้อยู่แล้วว่าส่วนลด lazada เป็นชุดอักขระที่สามารถประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขหรือทั้งตัวอักษรและตัวเลข

อย่างไรก็ตามวิธีการดั้งเดิมนี้จะทำให้เกิดข้อเสียมากมายเช่น:

 • ลืมได้อย่างง่ายดาย
 • การพิมพ์ดีดผิดง่าย
 • รหัสสามารถใช้หรือไม่และผู้ขายและผู้ซื้อไม่ทราบ
 • ไม่สามารถวัดได้
 • และหลายปัจจัยทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายใช้โปรแกรมส่วนลดลาซาด้าอย่างง่ายดาย

ดังนั้นผู้ชายที่ได้ออกแบบทางเทคนิคที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นปัญหา และในวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดในลาซาด้า

ดังนั้นส่วนลดพิเศษคืออะไร?

ก่อนอื่นเราจะต้องใช้กระเป๋าเงินตามตรรกะที่รวบรวมไว้จะต้องมีบางสิ่งในนั้น Lazada e-wallet จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บส่วนลดที่รวบรวมจากlazada

ปัจจุบัน Wallet มีให้บริการเฉพาะบน App lazada และไม่ได้อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

กระเป๋าสมบัติ Lazada ในแอพ

กระเป๋าสมบัติ Lazada ในแอพ

คลิกที่กระเป๋าสตางค์ดังแสดงในภาพเพื่อดูส่วนลด lazada เก็บรวบรวม

และส่วนลด lazada เป็นเพียงคุณลักษณะผ่านสำหรับผู้ซื้อเพียงแค่คลิกที่รวบรวมและการรอคอยสำหรับระบบการประสบความสำเร็จในรายงานเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ทันทีหรือช้าที่จะซื้อได้ในภายหลัง

โค้ดส่วนลดในลาซาด้าจะไม่มีตัวอักษรหรือตัวเลขใด ๆ เป็นเพียงคุณสมบัติที่สามารถแลกได้เมื่อคุณซื้อส่วนลดเมื่อกระเป๋าเงินของคุณมีส่วนลดลาซาด้าที่สอดคล้องกัน

ประโยชน์ของนักช้อปเมื่อใช้รหัสส่วนลดในลาซาด้าคืออะไร?

 • ข้อแรก: คุณไม่จำเป็นต้องมีโน้ตปากกาหรืออะไรที่ต้องจำ เพราะเมื่อคุณคลิกและรวบรวมส่วนลด lazada บัญชีของคุณจะพร้อมใช้งาน เมื่อคุณซื้อของบางอย่างแล้วไปที่ขั้นตอนการชำระเงินส่วนลด lazada จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและการซื้อของคุณจะลดลง
 • ประการที่สอง: คุณสามารถเปรียบเทียบได้อย่างง่ายดายหากมีรหัสจำนวนมากที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่ผู้ขายที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่นร้านค้าอื่นขายชั้นวางที่ลด 10% เป็นสูงสุด 10K ในขณะที่ร้านค้าอื่น ๆ ลดลง 20K คุณเพียงแค่ต้องไปที่กระเป๋าเงินเพื่อเปรียบเทียบมูลค่าส่วนลดที่สูงขึ้นเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อไอเท็มใด

 • ประการที่สาม: เพราะมันเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และรหัสส่วนลดในลาซาด้าที่เก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะฉลาดกว่าวิธีเดิม

Lazada จะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติเมื่อส่วนลดลาซาด้ากำลังจะหมดอายุและแจ้งให้คุณทราบว่าหากคุณไม่ได้ใช้มันจะหมดและคุณเสียโอกาส

 • ข้อที่สี่: คุณสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าผลิตภัณฑ์หรือร้านค้ามีส่วนลดจากลาซาด้าโดยไปที่ลิงค์ผลิตภัณฑ์โดยตรง

ผู้ขายมีประโยชน์อย่างไรเมื่อใช้รหัสส่วนลดในละตินอเมริกา?

หากคุณต้องการลงทุนในการเพิ่มผู้ติดตามร้านค้าของคุณเพื่อเพิ่มยอดขายในภายหลังแทนที่จะส่งรหัสตัวอักษรมาก่อนลูกค้าจะไม่ใช้มันและคุณไม่รู้ว่าจะขายสินค้ากี่ชิ้น ?

เมื่อคุณมีส่วนลดโค้ดในละตินอเมริกาคุณจะทำอย่างไรกับมัน?

คุณส่งให้ลูกค้าเพื่อรวบรวมจำนวนของส่วนลด lazada จะลดลงและคุณจะรู้ว่ามีสต็อกเหลืออยู่เท่าใด จากนั้นคุณควรเตรียมจำนวนสินค้าที่เทียบเท่าและเตรียมพนักงานจัดส่งให้พร้อมเมื่อลูกค้าแลกรหัสและคำสั่งซื้อ ง่ายเกินไปใช่มั้ย

อีกจุดที่มีประโยชน์มากคือคุณสามารถให้ส่วนลดลาซาด้าล่วงหน้าและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 วันหลังจากการสมัคร จากนั้นจะมีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัว

คุณสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าที่จะปฏิบัติตามร้านค้าที่เก็บมากขึ้นและใช้นี้โค้ดส่วนลดในลาซาด้าคุณลักษณะ

ดังนั้นผู้ขายจึงชอบและใช้กับลาซาด้า?

Lazada มีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์แรกคือช่วยให้ลาซาด้าเพิ่มยอดขาย ผู้ซื้อและผู้ขายเช่นนี้ Lazada จะมีผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ

Lazada ยังจะทำการวัดโปรโมชั่นของมันได้อย่างง่ายดายจากระบบส่วนลดโค้ดในระบบละตินอเมริกา

ปรับให้เหมาะสมสำหรับส่วนลด lazada เมื่อใช้รหัสส่วนลดในลาซาด้าเพื่อเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องเสียรหัส

ได้อย่างง่ายดายควบคุมจำนวนและลดการทุจริตจากผู้ซื้อเหยียดหยามส่วนลด lazada หรือการซื้อและขายคนที่ lazada เรียกว่าผู้ค้าปลีก

วิธีที่จะทราบว่าโค้ดส่วนลดในลาซาด้ามี?

ที่หน้า Landing Page รหัสบัตรกำนัล

เยี่ยมลดเพิ่ม

เยี่ยมลดเพิ่ม

คุณสามารถคลิกเพื่อรวบรวม หมายเหตุ: รหัสรายละเอียดการตรวจสอบ จำ ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทใด

Lazada มีหน้าแคตตาล็อกของตัวเองโดยมุ่งเน้นที่ส่วนลด lazada อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทั้งหมดที่จะแสดงให้เห็นว่า

สามารถดูรหัสได้ที่เว็บไซต์พันธมิตรของ Lazada เช่น https://lazadavouchercodes.com/thailand/

หรือในหน้าด้านล่างที่คูปองนี้ไม่แสดง

ที่หน้าแรกของผู้ขาย

คุณสามารถคลิกที่โลโก้หรือลิงค์ไปยังหน้าผู้ขายโดยตรงเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนลดจากลาซาด้าหรือไม่ ตัวอย่างเช่นhttps://www.lazada.co.th/shop/vichy-thailand/

Vichy คนติดตามร้านนี้95% คะแนนคะแนนร้านค้าแชทเลย+ ติดตามหมวดหมู่สินค้าหน้า: ภาพประกอบหลักสินค้าทั้งหมดโปรไฟล์ค้นหาในห้างหุ้นส่วนจำกัดร้านค้า15% ซื้อขั้นสูงสุดต่ำ฿1,500.00 รับส่วนลดสูงสุด฿500.00

Vichy คนติดตามร้านนี้95% คะแนนคะแนนร้านค้าแชทเลย+ ติดตามหมวดหมู่สินค้าหน้า: ภาพประกอบหลักสินค้าทั้งหมดโปรไฟล์ค้นหาในห้างหุ้นส่วนจำกัดร้านค้า15% ซื้อขั้นสูงสุดต่ำ฿1,500.00 รับส่วนลดสูงสุด฿500.00

รหัสที่นี่จะระบุเวลาเช่นเดียวกับการสั่งซื้อที่ใช้

ที่หน้าผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีข้อเสนอพิเศษยังเปิดตัวรหัสที่เฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

ส่วนลด 15% ซื้อขั้นต่ำ฿1,500.00 รับส่วนลดสูงสุด฿500.00

ส่วนลด 15% ซื้อขั้นต่ำ฿1,500.00 รับส่วนลดสูงสุด฿500.00

ดังภาพด้านบนเป็นตัวอย่าง

ที่หน้าโปรโมชั่นแบรนด์หรือโปรโมชั่นใหญ่เช่น Payday

แบรนด์หรือโปรโมชั่นใหญ่ ๆ มากมายเช่นภาพด้านล่างมาจาก Unilever คุณจะเห็นว่านอกเหนือจากโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษโดยตรงกับแต่ละผลิตภัณฑ์มีโค้ดส่วนลดในลาซาด้า

ข้อเสนอมากมายจะเน้นที่การ จำกัด เพียงไม่กี่วัน

ที่เว็บไซต์นี้

ดังที่ผู้ดูแลระบบดังกล่าวข้างต้น ผู้ดูแลระบบมักตรวจสอบไซต์อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่และจะรวมไว้ในหน้าเดียว เฉพาะโปรโมชั่นขนาดใหญ่และส่วนลด lazada สามารถนำมาใช้

หน้านั้นอยู่ที่นี่: https://lazadavouchercodes.com/thailand/

ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซข้อมูลจำนวนมากผิดไปจากเจ้าของร้านมักจะใช้กลยุทธ์ลดราคามากมาย

ด้วยประสบการณ์ของฉันฉันจะรู้และให้ข้อมูลการส่งเสริมการขายเท่านั้นที่เป็นของแท้หรือร้านที่มีชื่อเสียงเพื่อวางและกรองข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจในการซื้อ

หากคุณไม่ต้องการซื้อที่ Lazada ให้ไปที่นี่เพื่อค้นหาไซต์อื่น ๆ ที่ผู้ดูแลระบบสรุปไว้

หน้านั้นอยู่ที่นี่: https://lazadavouchercodes.com/

สรุป

คุณสมบัติของส่วนลด lazada ที่ Lazada เปิดตัวได้ดีมาก และไม่ต้องกังวลหากคุณไม่คุ้นเคยกับคุณสมบัติใหม่นี้ Lazada ยังประกาศด้วยว่ามันยังคงรักษาส่วนลดดั้งเดิมของลาซาด้าอยู่

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับการอัพเกรดด้วยเทคโนโลยีสนับสนุนเพิ่มเติม โดยส่วนตัวแล้วผู้ดูแลระบบชื่นชมอย่างมากว่าลาซาด้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ขอบคุณทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้ หากต้องการโปรดส่งอีเมลหรือแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้ผู้ดูแลระบบแบ่งปันความรู้การช็อปปิ้งต่อไปสำหรับทุกคนต่อไป

ส่วนลด lazada ( ยอดเยี่ยมลดเพิ่ม) สำหรับลูกค้าใหม่

หากคุณไม่เคยซื้อบน Lazada หรือใช้บัญชีใหม่ทั้งหมดอย่าลืมใช้รหัสโปรโมชั่น 10% นี้ส่วนลดสูงสุดคือสูงถึง VND 250,000 คุณไม่ควรพลาดและร่วมแบ่งปันมูลค่าการออมที่ยอดเยี่ยมนี้

นอกจากนี้ Lazada ยังมีแผงขายสินค้าด้วยตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของร้านค้าอื่น ๆ ข้อมูลด้านล่าง

แผงขายของ Lazada

ปัจจุบัน Lazada มีเจ้าของร้านค้ามากกว่า 22,000 รายเข้าร่วมในธุรกิจดังนั้นเมื่อช้อปปิ้งคุณจะพบกับซัพพลายเออร์หลายราย ดังนั้น Lazada จึงมีธุรกิจของตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของตนเองและเต็มไปด้วยผู้บริโภค

ในแคตตาล็อกของร้านขายสินค้า Lazada ได้รับการจัดอันดับให้เป็นซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดดังนั้นคุณภาพจากการส่งมอบแบบนี้ไม่ได้ชำรุดหรือล่าช้า …

ซื้อลำดับความสำคัญหากซัพพลายเออร์คือ Lazada

ส่วนลด lazada สำหรับแอป Lazada

นอกจากชุดส่วนลดลาซาด้าข้างต้นแล้ว Lazada ยังเสนอส่วนลดลาซาด้าสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านแอพ Lazada เป็นครั้งแรก

ทุกสัปดาห์ Lazada มีโปรแกรมส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าและเสนอรหัส lazada หรือบัตรกำนัลส่งเสริมการขายตามที่แสดงด้านล่าง

เงื่อนไขของการใช้ส่วนลด lazada ของโปรโมชั่น Lazada

แต่ละการส่งเสริมมีเงื่อนไข: ตัวอย่างส่วนลดสูงสุดเท่าไหร่ถ้า 10, 20%, 15% ดังนั้นคุณต้องดูกฎเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด โปรโมชันบางรายการอาจหมดโปรโมชันก่อนกำหนดเนื่องจากมีให้บริการ

ส่วนลด lazada หรือบัตรกำนัลจะใช้ได้เฉพาะกับลูกค้า 1 ท่านเพียงครั้งเดียวในช่วงโปรโมชั่นเพื่อให้คุณต้องดูอย่างรอบคอบ

คุณต้องเข้าสู่บัญชีของคุณดังนั้นก่อนทำการชำระเงินให้สร้างบัญชีจากนั้นดำเนินการชำระเงินและโปรดจำไว้ว่าหากการส่งเสริมการขายนั้นสำหรับ HSBC โปรดใช้บัตร HSBC ของคุณเพื่อชำระเงินคล้ายกับรูปแบบการชำระเงินการชำระอื่น ๆ ใช้

คำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ส่วนลดลาซาด้า

วิธีใช้รหัสบนพีซีและแล็ปท็อป

ตัวอย่างเช่นคุณได้รับรหัสผ้าอ้อม Moony จากหน้านี้

คลิกรับโค้ดเพื่อแสดงรหัส

คลิกรับโค้ดเพื่อแสดงรหัส

รับรหัส COPY ของคุณแล้วคลิกตกลงเพื่อไปยังหน้าขวาของผ้าอ้อม Moony ที่ Lazada

จากนั้นคุณเลือก 1 ผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ

ป้อนรหัส MOONYT8 ในส่วนลด lazada กล่องและชมความมหัศจรรย์เกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของคุณลดลง ฿40 ตามบทความที่ให้ไว้ ในที่สุดคุณจะต้องจ่ายจำนวนเงินที่ลดลงเมื่อเทียบกับราคาที่ระบุไว้เดิม

หากคุณยังไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรคุณสามารถกล่องจดหมายเข้าสู่ Fanpage โดยตรง FANPAGE

คำแนะนำ ในการป้อนส่วนลด lazada บน App lazada

ก่อนอื่นให้ไปที่https://lazadavouchercodes.com/thailand/ เพื่อรับรหัสตามปกติ

หลังจากคลิกตกลงจะนำคุณไปสู่หน้าขวาเพื่อใช้รหัสผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

 

เยี่ยมลดเพิ่ม

เยี่ยมลดเพิ่ม

คลิกซื้อตอนนี้หรือสั่งซื้อไปยังหน้าชำระเงิน

คลิกซื้อตอนนี้หรือสั่งซื้อไปยังหน้าชำระเงิน

คลิกซื้อตอนนี้หรือสั่งซื้อไปยังหน้าชำระเงิน

คลิกซื้อตอนนี้หรือสั่งซื้อไปยังหน้าชำระเงิน

คลิกซื้อตอนนี้หรือสั่งซื้อไปยังหน้าชำระเงิน

ป้อนรหัสที่คุณได้รับจากhttps://lazadavouchercodes.com/

เลือกที่จะนำมาใช้และผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการลดลง฿320.2 0 ดีมาก!!!

คลิกซื้อตอนนี้หรือสั่งซื้อไปยังหน้าชำระเงิน

ฉันจะใช้สมบัติส่วนลดของฉันได้แล้ว

ส่วนลดพิเศษสามารถนำมาใช้ได้ในระหว่างการยืนยันคำสั่งซื้อในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อที่คุณจะพบช่องสำหรับใส่รหัสส่วนลดส่วนลดด้านล่าง” สรุปการสั่งซื้อ” ( บนด้านล่างของหน้าเว็บไซต์) เพื่อใช้รหัสส่วนลดส่วนลดสามารถใส่ รหัสจากนั้นลงในช่อง” กรอกคูปองที่นี่” และคลิกที่” ใช้บัตรกำนัล” การหักเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้กับจำนวนเงินทั้งหมดของคุณ

สามารถตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามีส่วนลดสามารถใช้ได้กับรายการสั่งซื้อของคุณเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อสินค้า

Lazmall คืออะไร

Lazmall เป็นเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ขายที่มีชื่อเสียงใน Lazada

ใส่ทั้งหมดไว้ในที่เดียวซึ่งผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ง่ายว่าเป็นร้านค้าอย่างเป็นทางการกับร้านอื่น

เมื่อคุณค้นหาและเลือกผลิตภัณฑ์ ให้ความสนใจที่จะอธิบายผลิตภัณฑ์ทันทีซึ่งจะมีเครื่องหมายการค้า lazmall อยู่

เพื่อให้คุณรู้ว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการรับประกัน 15 วันในการจัดส่งพร้อมบริการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น ค่าจัดส่งก็จะดีกว่า

LazMall คืออะไร

LazMall คือหัวเรื่อง: การรวบรวมแบรนด์ชั้นนำทั้งในห้างหุ้นส่วนจำกัดออกประเทศและต่างออกประเทศที่ได้รับหัวเรื่อง: การคัดสรรมาอย่างดีมีทั้งแบรนด์ออนไลน์ยอดนิยมและคุณผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการหัวเรื่อง: การช้อปปิ้งกับLazMall จึงเปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใน โลกออนไลน์ที่คุณสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่นี่

ฉันจะตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้าได้ด้วย

ด้านตรวจที่คุณคุณสอบค่าจัดส่งสินค้ารูปแบบหัวเรื่อง: การจัดส่งรวมทั้งระยะเวลาในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การจัดส่งได้จากเนชั่หน้า: ภาพประกอบสินค้านั้น ๆรวมทั้งในห้างหุ้นส่วนจำกัดระหว่างที่ที่คุณคุณทำการสั่งซื้อสินค้าดังนี้

 1. ไปที่หน้าสินค้าที่คุณสนใจ
 2. เลือกคำว่า’ การจัดส่ง’
 3. ใส่รหัสไปรษณีย์ในช่องว่างที่ตัวเลือกการจัดส่ง
 4. กด“ ยืนยัน/ บันทึก”

ตัวเลือกในการจัดส่งจะสูงขึ้นคุณสามารถดูรูปแบบการจัดส่งและค่าบริการได้ที่นี่หมายเหตุ

 • คุณสามารถตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้าได้ทั้งบนแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์สามารถดูขั้นตอนอย่างละเอียดที่ด้านล่างนี้
 • ร้านค้าอาจมีส่วนลดค่าจัดส่งให้คำสั่งซื้อขั้นต่ำที่ร้านค้ากำหนดไว้

หน้าแรก
คุณยังสามารถดูสินค้าที่คุณสนใจ

ขั้นตอนที่1: กดที่’ การจัดส่ง’

ขั้นตอนที่ 1: กดที่ 'การจัดส่ง'

ขั้นตอนที่2: เลือกคำว่า’ ส่งไปที่่’

ขั้นตอนที่ 2: เลือกคำว่า 'ส่งไปที่่'

ขั้นตอนที่3: ใส่รหัสไปรณีย์และกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 3: ใส่รหัสไปรณีย์ และกด ยืนยัน

จากนั้นรูปแบบการจัดและค่า บริการจะปรากฏขึ้น

หน้า: ภาพประกอบเว็บไซต์
หลังจากที่ที่คุณคุณเข้าไปยังหน้า: ภาพประกอบสินค้าที่สนใจที่คุณคุณ

ขั้นตอนที่1: ใส่รหัสไปรษณีย์ของที่คุณคุณที่ช่องว่างในห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณตัวเลือกหัวเรื่อง: การจัดส่งและคลิก“ บันทึก”

ขั้นตอนที่ 1: ใส่รหัสไปรษณีย์ของคุณที่ช่องว่างในตัวเลือกการจัดส่ง และคลิก “บันทึก”

จากนั้นรูปแบบการจัดและค่าบริการจะปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: ใส่รหัสไปรษณีย์ของคุณที่ช่องว่างในตัวเลือกการจัดส่ง และคลิก “บันทึก”

อะไรคือสิ่งที่รหัสส่วนลดการจัดส่งสินค้า?

ในภาษาอังกฤษรหัสส่วนลดการจัดส่งสินค้าแปลตามตัวอักษรเป็นคูปองจัดส่งฟรี อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการช็อปปิ้งออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลง คูปองมักจะเป็นประเภทที่พิมพ์ออกมาและถูกแทนที่ด้วยรหัส (สตริงของอักขระที่เข้ารหัสด้วยตัวเลขและตัวอักษร) ในการส่งเสริมการตลาดของ Lazada รหัสนี้จะได้รับส่วนลดโดยตรงกับค่าจัดส่งของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ

รูปภาพสำหรับ Lazada รหัสส่วนลดการจัดส่งสินค้าสูงสุด40 บาท

รูปภาพสำหรับ Lazada รหัสส่วนลดการจัดส่งสินค้าสูงสุด40 บาท

บนอินเทอร์เน็ตจะมีวิธีการโทรที่แตกต่างกันมากมายเช่น: รหัสการจัดส่งสินค้า lazada, รหัสเรือ lazada ฟรี, การจัดส่งสินค้าlazada ส่วนลด lazada รหัสการจัดส่งสินค้า lazada, รหัสขนส่ง lazada ผี, รหัส lazada ผีมีความหมายและการทำงานเดียวกัน ใช้เหมือนกัน

หลายคำที่ลูกค้าของ lazada โทร แต่ความหมายเหมือนกัน:

 • ship lazada ส่วนลด lazada
 • รหัสเรือ lazada
 • การจัดส่งlazada ส่วนลด lazada
 • Lazada shipping ส่วนลดลาซาด้า
 • สิงหาคมรหัส lazada freeship
 • ship lazada ส่วนลด lazada
 • รหัส lazada freeship ในเดือนสิงหาคม 2019
 • รหัสเรือฟรี lazada
 • รหัสเรือ lazada
 • รหัสการจัดส่งสินค้า lazada 2019
 • Lazada shipping ส่วนลดลาซาด้า
 • รหัส lazada freeship
 • รับรหัสเรือลาซาด้า
 • รหัสจัดส่งฟรี Lazada
 • กรกฎาคมรหัส lazada freeship
 • lazada ใบเรียกเก็บเงินของรหัสการบรรทุก
 • วิธีรับรหัสเพื่อส่งลาซาด้า
 • จัดส่งฟรีรหัส lazada การจัดส่งสินค้า
 • รหัสการจัดส่งสินค้า lazada

ลูกค้าบางคนที่ใช้Lazada รหัสส่วนลดการจัดส่งสินค้ามักจะมีความเข้าใจผิดว่ารหัสนี้จะเป็นเช่นเดียวกับ Lazada ส่วนลด lazada ที่โดยตรงจะช่วยลดค่าของการสั่งซื้อ แต่รหัสนี้สามารถหักได้จากค่าธรรมเนียมการจัดส่งของการสั่งซื้อเท่านั้น

หนึ่งควรแยกความแตกต่างราคาสั่งซื้อและค่าจัดส่งอย่างชัดเจน หากส่วนลด lazada ใช้กับราคาสั่งซื้อเท่านั้นส่วนลดรหัสการจัดส่งสินค้าจะใช้กับค่าธรรมเนียมการจัดส่งเท่านั้น

รหัสการจัดส่งของ Lazada นั้นมักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ขายผู้ผลิตหรือลาซาด้าเองเพื่อกระตุ้นความต้องการให้ลูกค้าซื้อส่วนหนึ่งของต้นทุนการซื้อสินค้าออนไลน์ มักจะมีการระบุรหัสเมื่อมีการส่งเสริมการขายและเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่โฮสต์โดย Lazada

ภาพประกอบ ของLazada รหัสส่วนลดการจัดส่งสินค้า

คุณสามารถดูภาพประกอบการซื้อของคุณได้ เรามี 4 แถวดังนี้

รูปภาพสำหรับ Lazada รหัสส่วนลดการจัดส่งสินค้าสูงสุด40 บาท

 • Provisional คือมูลค่าของคำสั่งที่เราซื้อ
 • ค่าจัดส่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เราต้องจ่ายสำหรับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอยู่กับที่อยู่ที่เราได้รับ
 • ส่วนลดการจัดส่ง: นี่คือคอลัมน์ค่าธรรมเนียมที่เราจะได้รับหากเราใช้รหัสการจัดส่งฟรี
 • ส่วนลด lazada : เป็นส่วนลดเพิ่มเติมเมื่อเราใช้รหัส

ในที่สุดคำสั่งซื้อจะถูกหักถ้าเรามีรหัสการจัดส่งฟรีที่ส่วนลด lazada ดังกล่าวข้างต้น

วิธีรับ Lazada รหัสส่วนลดการจัดส่งสินค้า?

ตัวเลือกที่ 1: ไปที่ lazada ยอดเยี่ยมลดเพิ่มLanding Page

ส่วนลด lazada

โดยปกติ lazada คูปองลดเพิ่มพีพีอายุเพียงแสดงรหัสเมื่อมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมกับพวกเขาและจำนวนจะถูก จำกัด และไม่ปกติ

คุณสามารถไปที่แอปพลิเคชัน lazada โดยตรงซึ่งจะแสดงการซิงโครไนซ์เดียวกัน

ตัวเลือกที่ 2: รับ Lazada การจัดส่งสินค้าส่วนลด lazada ที่ส่วนข้อความของ app Lazada ของ

แอป lazada ทำได้ดีมากในการส่งรหัสของขวัญฟรี

วิธีที่ 3: รับรหัสโดยตรงที่หน้าจัดส่งฟรี Lazada

Link: https://pages.lazada.co.th/wow/i/th/LandingPage/lazmall-home

คำแนะนำ สำหรับการใช้รหัสการจัดส่งฟรี lazada

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบบัญชี lazada ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: รับรหัสจัดส่งฟรี

ใช้หนึ่งในสามวิธีด้านบนเพื่อรับรหัสและคลิกที่กระเป๋าเงินจนกว่า lazada จะสังเกตเห็นว่าประสบความสำเร็จก็โอเค

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการซื้อและชำระเงินตามปกติ

การชำระเงินทั้งหมดจะลดลงโดยอัตโนมัติ

หากคุณมีรหัส Freeship ที่ส่วนการชำระเงินเป็นที่ชัดเจนว่าคุณจะได้รับส่วนลด และอย่าเข้าใจผิดค่าจัดส่งตามคำสั่งซื้อของคุณเพียง40 บาทดังนั้นรหัสจะลดลง40 บาทไม่ใช่มูลค่า320 บาทของส่วนลดลาซาด้าที่คุณใส่ไว้

อย่างที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้นรหัสนี้ลดลงเพียงค่าขนส่งเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการชำระเงิน

หากทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณได้รับรหัส freeship และคุณพอใจกับค่าจัดส่งให้ชำระเงินตามปกติ โชคดี!

เหตุผลสำหรับรหัสการจัดส่งฟรีบน lazada ไม่พร้อมใช้งาน

ลูกค้าบางรายที่ชำระเงินไม่ได้รับโปรโมชันจากรหัสส่งเสริมการขายฟรีของรหัสจัดส่ง Lazada เพื่อให้สามารถตอบคำถามนี้คุณตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปนี้

รหัสนี้ใช้กับภูมิภาคในกรุงเทพเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ภายใต้โปรแกรมที่ใช้งานได้และคำสั่งซื้อที่ต้องการ:

Lazmall: คำสั่งซื้อจะต้องมากกว่า฿1,000

พุธสนุก: คำสั่งซื้อจะต้องมากกว่า฿40

ขาย Flash: คำสั่งซื้อจะต้องมากกว่า฿40

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยโทรทัศน์ Lazada: การสั่งซื้อจะต้องมากกว่า฿2,000

ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ขายโดย Lazada: คำสั่งซื้อจะต้องมากกว่า฿4 00 0

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ขายโดย Lazada: คำสั่งซื้อจะต้องมากกว่า฿4 00 0

รหัสที่ใช้ทั่วประเทศไทย

รหัสนี้หายากมากและมักจะปรากฏเฉพาะในกิจกรรมใหญ่ของ Lazada เช่นการขายในช่วงฤดูร้อน, Payday, Happy Wednesday, 8.8, 9.9 หรือ 11.11 และ 12.12

ข้อสรุป

โดยสรุปสำหรับลูกค้าของคุณที่ขี้เกียจอ่านบทความนี้: เข้าใจง่ายที่สุดรหัสการจัดส่งฟรีใช้ส่วนลดสำหรับค่าจัดส่งเท่านั้นและไม่ได้ลดโดยตรงและราคาของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ คุณสามารถรับรหัสได้ 3 วิธีและมีเงื่อนไขเมื่อใช้รหัสนี้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้กับกรณีใดขึ้นอยู่กับกรณีและปัญหาเฉพาะ

หากคุณชอบบทความนี้หวังว่าข้อมูลทั้งหมดจะดีพอสำหรับคุณ กรุณาแบ่งปันกับเพื่อนของคุณออฟไลน์!

วิดีโอสอนเกี่ยวกับรหัส freeship สำหรับคุณที่ไม่ชอบอ่าน

แหล่งอ้างอิง

Wikipedia (23 มีนาคม 2019) คูปอง. สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Coupon

Lazada (29 สิงหาคม 2019) ส่วนลดหน้าlazada เรียกดูจากhttps://www.lazada.co.th/voucher/